ליצירת קשר עם
יניב גבריאל ושות'
משרד עורכי דין ויועצי מס

נא למלא את הפרטים הבאים:


תגיות נפוצות

קורס חשב שכר בכיר

הקורס מאושר ומפוקח ע"י לשכת רואי החשבון בישראל

לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח לשכת רואי חשבון לחץ כאן.

 

מבוא
מקצוע חשב שכר בכיר נחשב כיום למקצוע המבוקש ביותר בשוק העבודה בישראל.

לשכת רואי החשבון החליטה לקחת על עצמה את תחום חשבי השכר הבכירים בישראל בעקבות הרצון לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה.

הדרישה במקומות עבודה רבים לחשבי שכר בכירים, הניעה מהלך של הרחבת תכנית הלימודים לקראת מבחני ההסמכה לתואר - חשב שכר בכיר, מטעם לשכת רואי החשבון.

המטרה המרכזית של לשכת רואי החשבון היא שמירה על רמה מקצועית ועדכונים של חשבי השכר הבכירים בפסיקות האחרונות ובשינויי החקיקה הרבים שהתקבלו בשנים האחרונות ולהוסיף לתחום חשבות השכר גם ידע ויכולת להתמודד עם אותם שינויים.

המכללה למיסים ולחשבונאות מכינה את הלומדים בקורס חשב שכר בכיר הן למבחן העיוני והן למבחן המעשי של לשכת רואי החשבון.

הריכוז המקצועי של קורס חשב שכר בכיר מתבצע ע"י מומחה המס יניב גבריאל אשר ידוע בבקיאותו הרבה בתחום המיסים בכלל ובתחום השכר בפרט.
מומחה המס יניב גבריאל, עו"ד ויוע"מ שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושא מיסים ושינויי חקיקה ודרכי הטמעתם בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, וכן מפתח תוכנת השכר "שיקלולית לחלונות" מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע"מ.   

המכללה למיסים ולחשבונאות היא המובילה בארץ בתחום הכנת תלמידים למבחן חשב שכר בכיר של לשכת רואי החשבון והיא בעלת הצוות המקצועי והמיומן ביותר בנושא.

בנוסף לקורסי חשבי שכר בכירים, מבצעת המכללה למיסים ולחשבונאות גם השתלמויות שנתיות לחשבי שכר בכירים בהתאם לדרישת לשכת רואי החשבון וזאת כדי לשמר את רמתו המקצועית של חשב השכר הבכיר גם לאחר שסיים את הקורס.

מטרות הקורס
הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

 

הקורס מיועד
הקורס מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר (הקורס אינו מצריך כתנאי קבלה ידע קודם בתחום השכר ו/או ידע קודם בהנהלת חשבונות).

 

תנאי קבלה
עד גיל 35 שנה - 12 שנות לימוד.
מעל גיל 35 שנה - 12 שנות לימוד או 5 שנות ותק כחשב שכר.

ועדות חריגים
לשכת רואי החשבון בישראל אישרה ל"המכללה למיסים ולחשבונאות" לקבוע מסגרת, קריטריונים ונהלים לטיפול באישור מקרים מיוחדים של תנאי קבלה.
"המכללה למיסים ולחשבונאות" מקיימת ועדות חריגים, אשר בוחנות מקרים חריגים והחלטותיה מאושרות ומפוקחות על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
היקף הלימודים
כ - 130 שעות לימוד אקדמיות. ביניהן כ- 30 שעות מרתון עד לבחינה.

 

תעודה
 
תעודה תעודה
תעודת גמר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס, מעבר בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה העיונית, מעבר בחינה מעשית בהצלחה.

זמן הבחינה 
הבחינה העיונית : 3.5 שעות.
הבחינה המעשית : 1.5 שעות.

הארכת זמן הבחינה 
ניתן לקבל הארכת זמן לבחינה העיונית כלהלן :
עולה חדש - עד 10 שנים בארץ, בכפוף להצגת תעודת עולה - 30 דקות הארכת זמן. 
לקות למידה - בכפוף לאבחון ממכון אבחון מוכר (ניצן וכד') - 50 דקות הארכת זמן. 

במכללה למיסים ולחשבונאות נלמדת, כהכנה לבחינה המעשית של לשכת רואי חשבון בישראל, מערכת השכר הותיקה בישראל -שיקלולית לחלונות, מבית ט.מ.ל. מערכות מידע בע"מ.

 

תכנית הלימודים

חלק א' - הכנה לבחינה העיונית

נושא

 תכנית לימודים

מס הכנסה

 1. הגדרת רכיבי ההכנסה
 2. שווי ההכנסה  
 3. מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר
 4. נקודות זיכוי
 5. זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי
 6. הכנסות פטורות
 7. מיסוי קופות גמל
 8. חישוב מאוחד ונפרד
 9. קרנות השתלמות  
 10. פטור לנכה או לעיוור 100%
 11. פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק
 12. פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון
 13. גילומי שכר (מנטו לברוטו)
 14. מיסוי עובדים זרים בישראל
 15. מיסוי ישראלים בחו"ל
 16. מס שכר ומס מעסיקים
 17. הוצאות מוכרות והוצאות עודפות
 18. הוראות ניכוי במקור
 19. שימוש בטפסים וטבלאות
 20. עדכוני חקיקה ופסקי דין
 21. תרגול מעשי

 ביטוח לאומי

 1. חוק ביטוח לאומי
 2. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 3. גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה
 4. גמלאות שאינן יחסיות - זקנה, שאירים, נכות כללית
 5. ענף  אימהות – מענק לידה, דמי לידה
 6. ענף פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים
 7. ענף נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע"
 8. ענף ביטוח זקנה ושאירים
 9. ביטוח אבטלה
 10. ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
 11. חוג המבוטחים הלא שכירים
 12. תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל
 13. מי שאינו עובד ואינו עצמאי
 14. עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה
 15. הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי
 16. תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה
 17. תשלום נוסף ופריסת שכר
 18. שימוש בטפסים וטבלאות
 19. עדכוני חקיקה ופסקי דין
 20. תרגול מעשי

דיני עבודה

 1. חוק שכר מינימום
 2. חוק שעות עבודה ומנוחה
 3. חוק עבודת נשים
 4. חוק פיצויי פיטורים
 5. דמי הבראה - הסכם קיבוצי וצו הרחבה    
 6. חוק חופשה שנתית
 7. חוק דמי מחלה
 8. חוק עבודת הנוער
 9. משפט העבודה ובית הדין לעבודה
 10. יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים
 11. חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
 12. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 13. חוק הגנת השכר
 14. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
 15. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 16. חוק חופש העיסוק
 17. חוק חיילים משוחררים
 18. חוק עובדים זרים
 19. עדכוני חקיקה ופסקי דין
 1. מערכת הבטחת הכנסה בישראל
 2. קופות הגמל בישראל
 3. ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה
 4. קרנות פנסיה - החדשות והשוואה לתוכניות ישנות
 5. פנסיה תקציבית ומצטברת
 6. פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד
 7. רצף זכויות והקפאת זכויות

חלק ב' - הכנה לבחינה המעשית
נושא
 תכנית לימודים
 1. הקמת חברה חדשה, והזנת נתוני חברה
 2. הזנת פרטי עובד
 3. טבלאות שכר
 4. ברוטו, נטו, ברוטו על
 5. ניכויי חובה
 6. קופות גמל וקרנות השתלמות
 7. ניכויי רשות
 8. פקודת משכורת
 9. תמחיר ותמחור  
 10. דיווחים לרשויות המס
 11. דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים
 12. חישוב תלושים
 13. תיקון או ביטול תלוש
 14. טיפול ברכיבי שכר מיוחדים
 15. הגדרות רכיבים קבועים, חד פעמיים ועתידיים
 16. חישובי עמלות לעובדים
 17. חישוב מע"מ
 18. רכיבים אינפורמטיביים
 19. טיפול בהלוואות
 20. הקמת הסכמים; חופשה, הבראה ומחלה
 21. חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה, הבראה ומחלה
 22. פריסת תשלומים
 23. הדפסת דוחות חודשים
 24. מילוי טופסי 102
 25. דוחות חבות
 26. תביעה לתגמולי מילואים
 27. תביעה לדמי לידה
 28. תביעה לדמי אבטלה
 29. תביעה לדמי פגיעה בעבודה
 30. עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי
 31. העברת פקודות יומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה"ח
 32. עדכון תוספת יוקר
 33. הדפסת טופסי 101, 106, 126 ודיווחים חיצוניים

מועדי הבחינות

הבחינות יתקיימו ב-4 מועדים בשנה בחודשים : מרס, יוני, ספטמבר, דצמבר.

הנושא

למעבר מהיר

לרשימת קורסים מתוכננים של "חשב שכר בכיר" 

לחץ כאן

לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

לחץ כאן

לפירוט מערכי שיעור בקורס "חשב שכר בכיר "

לחץ כאן

לפרטים אודות בחינת "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

לחץ כאן

לטיפים להצלחה בבחינת "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

לחץ כאן

למאגר בחינות "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

לחץ כאן

 

יתרונות קורס חשב שכר בכיר מטעם לשכת רו"ח
(בהשוואה לקורס חשב שכר בכיר מטעם משרד התמ"ת)

הנושא

חשב שכר בכיר – לשכת רו"ח

חשב שכר בכיר – משרד התמ"ת

היתרון

הגוף המפקח

לשכת רואי חשבון

משרד התמ"ת

פיקוח על ידי הגוף הבכיר ביותר בישראל בתחום החשבונאות

דרישות קדם

אין 

תעודת חשב שכר מטעם משרד התמ"ת
+
שנת ותק במקצוע

אין צורך בדרישות קדם

תכנית הלימודים

מקיפה ביותר

בסיסית

תכנית לימודים מקיפה

ביקוש לתעודה בשוק העבודה

גבוה ביותר

קיים

ביקוש גבוה לתעודה

 

תלוש משכורת לדוגמא (מותאם לתיקון 24 בחוק הגנת השכר שנכנס לתוקפו ביום 1.2.2009)